ZNANSTVENI KUTAK

Zelena knjiga izvornih pasmina Hrvatske

Skupina autora

Tehnološko-organizacijske odrednice farmi magarica za proizvodnju mlijeka DIPLOMSKI RAD - Hanna Čeko

Posljednjih godina raste znanstveni i javni interes za mlijekom magarica . Proizvodnja magarećeg mlijeka u RH sve je popularniji način gospodarske reafirmacije autohtonih pasmina magarica. Pregledom literature objedinjene su tehnološko-organizacijske odrednice farmi magarica. Uspješna proizvodnja počiva na kvalitetnom reprodukcijskom menadžmentu čime se osigurava redovita laktacija. Opisani su zahtjevi za držanjem i hranidbom uz uvažavanje etoloških karakteristika i pokazatelja dobrobiti magaraca te smjernice u organizaciji poslova i zaštiti zdravlja.

Poveznica

Klaonički pokazatelji teladi buše uzgajane u Ličko – senjskoj županiji 
DIPLOMSKI RAD - Marija Vargek

Buša je naša najbrojnija izvorna pasmina, a najviše se uzgaja u Ličko – senjskoj županiji. Cilj ovoga rada bio je utvrditi klaoničke pokazatelje teladi buše uzgojene na području Ličko – senjske županije. Istraživanje je provedeno na 8 grla muške teladi uzgajane na području Gospića. Klaonički pokazatelji teladi buše uzgajane u Ličko – senjskoj županiji su povoljni i pružaju osnovu za daljnja istraživanja kvalitativnih osobina mesa teladi buše.

Poveznica