NOVOSTI

Aktivnosti na istraživačkom projektu

Znanstveni radovi predstavljeni na 59. hrvatskom i 19. međunarodnom simpoziju agronoma u Dubrovniku

Na 59. hrvatskom i 19. međunarodnom simpoziju agronoma održanom od 11. do 16. veljače 2024. godine u Dubrovniku predstavljena su dva znanstvena rada proistekla iz projektnih aktivnosti. Dana 13. veljače 2024. godine Ante Ivanković predstavio je u ime autorskog tima (Gabriela Šmit, Ante Ivanković, Lari Hadelan, Carl-Johan Lagerkvist, Marija Cerjak) znanstveni rad naslova “Local Istrian breeds as providers of ecosystem services”. Naredni konferencijski dan, 14. veljače 2024. Mateja Pećina (Mateja Pećina, Ante Ivanković, Gordan Šubara, Nikolina Kelava Ugarković, Miljenko Konjačić) predstavila je znanstveni rad naslova “Amino acid composition of meat from two local donkey breeds”. Predstavljene radove moguće je u cijelosti pronaći u konferencijskim publikacijama.

Prezentacija rezultata projekta uzgajivačima Hrvatskog posavca u Martinskoj Vesi

Dana 9. veljače 2024. godine u Martinskoj Vesi održana je sjednica Savjeta uzgojnog programa Hrvatskog posavca u okviru koje su članovi savjeta razgovarali o stanju uzgoja, budućim odrednicama očuvanje pasmine te unapređenja njene održivosti. Uzgajivačima su predstavljeni dosadašnji rezultati analiza genetske strukture i rodovnika Hrvatskog posavca, ukazano je na potrebu pažljivijeg odabira pastuha posebice sa gledišta očuvanja rijetkih linija, te na moguću gospodarsku afirmaciju pasmine u proizvodnji mesa na način da se potrošače jasnije informira o nutritivnoj vrijednosti namirnice. Zaključeno je da će se nastaviti dosadašnja suradnja, te da će se rezultati istraživanja u mogućoj mjeri implementirati u provedbu programa očuvanja i afirmacije Hrvatskog posavca.

Održana druga senzorna analiza mesa u suorganizaciji sa Instituto Assaggiatori Carne iz Italije

U Veroni je 5. veljače 2024. godine održana druga istraživačka senzorna radionica, zajedno sa kolegama senzornim analitičarima mesa iz Instituto Assaggiatori Carne. Po modelu rada senzornih analitičara iz Italije, analizirano je devet uzoraka mesa istarskog goveda te meso više pasmina goveda iz Italije. Osobito vrijedno za istraživački tim iz Hrvatske je iskustvo senzorne analitike mesa kolega iz Italije, način analitike i odabir deskriptora mesa. U raspravi koja je slijedila nakon same analitike mesa, zaključeno je da će se u daljnjoj analitici model senzorne ocjene mesa dijelom prilagoditi načinu rada senzornih analitičara mesa u Italiji. Dogovorena je buduća suradnja senzornih analitičara iz Italije sa projektnim timom iz Hrvatske.

Predstavljeni radovi na 1. Danima Hrvatskog Stočarstva

Na 1. Danima Hrvatskog Stočarstva održanim u Osijeku  od 7. do 9. studenog 2023. godine predstavljena su dva profesionalna članka dijelom temeljena na iskustvima stečeni iz samog projekta. Prof. dr. sc. Ante Ivanković predstavio je rad naslova “Pregled pasmina i tipova konja uzgojenih u Hrvatskoj” dok je dr. vet. med. Gordan Šubara predstavio  rad naslova “Istarska gastronomija – alat koji je samo vrh piramide lanca vrijednosti”. Radovi se u cijelosti mogu pronaći u Zborniku predavanja 1. Dana Hrvatskog Stočarstva, str. 207-213 te 288-292).

Poveznica

Održana prva projektna senzorna analiza mesa u Pazinu

U Pazinu je 20 i 21. prosinca 2024. godine održana prva istraživačka radionica fokusirana na senzornu evaluaciju mesa istarskog goveda. Na radionici su sudjelovali djelatnici Agencije za ruralni razvoj Istre koji su ujedno i suradnici u projektu, te tim istraživača sa Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Tijekom dvodnevne radionice ocijenjeno je osamnaest uzoraka mesa. Budući da uočene određene dvojbe o provedbi i deskriptorima ocjene mesa, zaključeno je da će se posjetiti Institut za senzornu ocjenu mesa u Italiji (Instituto Assaggiatori Carne) te sa istima razmijeniti iskustva u senzornoj ocjeni mesa. Zaključeno je da će umjesto druge senzorne radionice čije je održavanje planirano u Pazinu, ista će se održati u krajem siječnja ili početkom veljače 2024. u Italiji, zajedno sa senzornim analitičarima Instituto Assaggiatori Carne.

Prezentirana dva znanstvena rada na 31st International
Symposium Animal Science Days 2023 održanom u Lipici, u Sloveniji (20.-22.09.2023.)

Na 31st International Symposium Animal Science Days održanom u Lipici (Slovenija; 20.-22.09.2023. godine) predstavljena su dva znanstvena proistekla iz aktivnosti na znanstvenom projektu. Ante Ivanković predstavio je u popodnevnim satima 20.09.2023. znanstveni rad ”Pedigree Analysis of Local Cattle Breeds in Croatia” (Gordan Šubara, Zdenko Ivkić, Ante Ivanković). Naredni radni dan (21.09.2023.) je Gordan Šubara predstavio usmeno izložio znanstveni rad ”Istrian Bull’s Carcass Quality Assessment” (Ante Ivanković, Gordan Šubara, Edmondo Šuran, Miljenko Konjačić).

Prezentirana dva znanstvena rada na  EAAP/WAAP/Interbull kongresu u Francuskoj

Na kongresu European Federation of Animal Science (EAAP) koji se održava u Lyonu u Francuskoj (26.08.-01.09.2023. godine) predstavljena su dva znanstvena proistekla iz aktivnosti na znanstvenom projektu. U organizaciju konferencije uključeni World Association for Animal production (WAAP) i Interbull U okviru rada Session 25. fokusirane na „Molecular measures of diversity and their role in monitoring and management of breeds“ predstavljen je rad „Management of local cattle breed diversityin Croatia: use of molecular and pedigree indicators“  (Ivanković i sur.). U okviru Session 29. fokusirane na „Innovative animal products and farming systems oriented to new consumer demand and trend“ predstavljenje rad „Innovation in the production and marketing of local breed products, path to long-term sustainability“  (Ivanković i sur.).

ČETVRTA ISTRAŽIVAČKA RADIONICA 28.06.2023. Tema - senzorna analiza mesa

Projektna radionica o senzornoj analizi mesa održana je 28.06.2023. a program radionice bio je slijedeći: okupljanje sudionika i osvrt na istraživački projekt; ponavljanje o senzorskoj analizi mesa; pregled literature i izbor načina pripreme uzoraka mesa; definiranje svojstava i definiranje krajnosti svojstava mesa; kušanje različito pripremljenih uzoraka mesa; završna rasprava. Zaključno, definiran je konačni plan senzorne analize mesa koji će biti održan u jesen 2023. godine.

GLAS ISTRE - AZRRI u velikom HRZZ projketu (04.03.2023.)

Agencija za ruralni razvoj Istre iz Pazina sudionik je projekta "Genetske, gospodarske i društvene interakcije programa očuvanja lokalnih pasmina" koji je odabrala Hrvatska zaklada za znanost, a vodi ga Agronomski fakultet u Zagrebu, uz partnere: Hrvatsku agenciju za poljoprivredu i hranu, Sveučilište u Padovi i spomenuti AZRRI. Istraživanje obuhvaća izvorne hrvatske pasmine: istarsko govedo, istarskog magarca, te hrvatskog posavca, bušu i primorsko-dinarskog magarca.


Cijeli članak možete pročitati na ovoj poveznici

Anketiranje dionika lokalne uprave u Ličko-senjskoj županiji te čelnika Udruge uzgajivača Buše 

Dana 13. veljače 2023. istraživački tim s Sveučilišta u Zagrebu predvođen prof. dr. sc. Marijom Cerjak obavilo je više intervjua s dionicima lokalne uprave Ličko-Senjske županije. Župan Ličko-Senjske županije Ernest Petry obrazložio je stavove županije naspram očuvanja izvornih pasmina na području Like. Ana Rukavina – Stilinović, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, pomorsko dobro i promet također je primila istraživački tim. Slijedili su intervjui s više dionika koji neposredno sudjeluju u programu očuvanja Buše na području Like, Robertom ČačićemBarišom Dajanovićem (potpredsjednikom Udruge uzgajivača Buše), Antom Franjićem (tajnikom Udruge uzgajivača Buše). 

Predstavljanje rezultata projekta Udruzi uzgajivača istarskog magarca "Istarski tovar" (Juršići, 9.3.2023.) 

Dana 9. ožujka 2023. godine voditelj istraživačkog projekta prof.dr.sc. Ante Ivanković je u mjestu Juršići predstavio uzgajivačima istarskog magarca (Istarski tovar) rezultate genetskih analiza populacije istarskog magarca. Pojasnio je aktualno stanje populacije, trendove u strukturi populacije te izazove koji predstoje. Izlaganje je pobudilo značajan interes uzgajivača te se razvila konstruktivna rasprava. Uzgajivači su zadovoljni činjenicom da su njihove životinje obuhvaćene znanstvenom studijom. Pokazali su interes i za pokazatelje kakvoće mlijeka i mesa magaraca, što će biti predstavljeno u jednoj od narednih radionica.  

Anketiranje dionika lokalne uprave Istarske županije (18. i 19. siječnja 2023.)

Dana 18. i 19. siječnja 2023. istraživački tim Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu predvođen prof. dr. sc. Marijom Cerjak obavilo je više intervjua s dionicima lokalne uprave Istarske županije. Intervjui su učinjeni s više dionika lokalne uprave. Tulio Demetlika (zamjenik župana Istarske županije) izložio je promišljanja lokalne uprave o pitanjima vezanim za očuvanje istarskih izvornih pasmina. O istovjetnim pitanjima svoje stavove iznio je Ezio Pinzan (pročelnik Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodno gospodarstvo Istarske županije), Denis Ivošević (Turistička zajednica Istarske županije), David Skoko (kuhar i promotor), Igor Merlić (direktor AZRRI-a) te Zoran Kalčić (mesar iz Vrsara).

Radni sastanak istraživačke grupe

Prvi radni sastanak istraživačkog tima održan je 16. siječnja 2021. godine uz pomoć Zoom poveznice. Istraživači tim upoznat je sa planiranima aktivnostima. 

Obilazak uzgoja Hrvatskog posavca

U ožujku 2021. provodi se obilazak uzgojnog područja hrvatskog posavca. Pri obilasku provode se predviđena mjerenja i prikupljanje potrebnih podataka.