NOVOSTI

Aktivnosti na istraživačkom projektu

Prezentirana dva znanstvena rada na 31st International
Symposium Animal Science Days 2023 održanom u Lipici, u Sloveniji (20.-22.09.2023.)

Na 31st International Symposium Animal Science Days održanom u Lipici (Slovenija; 20.-22.09.2023. godine) predstavljena su dva znanstvena proistekla iz aktivnosti na znanstvenom projektu. Ante Ivanković predstavio je u popodnevnim satima 20.09.2023. znanstveni rad ”Pedigree Analysis of Local Cattle Breeds in Croatia” (Gordan Šubara, Zdenko Ivkić, Ante Ivanković). Naredni radni dan (21.09.2023.) je Gordan Šubara predstavio usmeno izložio znanstveni rad ”Istrian Bull’s Carcass Quality Assessment” (Ante Ivanković, Gordan Šubara, Edmondo Šuran, Miljenko Konjačić).

Prezentirana dva znanstvena rada na  EAAP/WAAP/Interbull kongresu u Francuskoj

Na kongresu European Federation of Animal Science (EAAP) koji se održava u Lyonu u Francuskoj (26.08.-01.09.2023. godine) predstavljena su dva znanstvena proistekla iz aktivnosti na znanstvenom projektu. U organizaciju konferencije uključeni World Association for Animal production (WAAP) i Interbull U okviru rada Session 25. fokusirane na „Molecular measures of diversity and their role in monitoring and management of breeds“ predstavljen je rad „Management of local cattle breed diversityin Croatia: use of molecular and pedigree indicators“  (Ivanković i sur.). U okviru Session 29. fokusirane na „Innovative animal products and farming systems oriented to new consumer demand and trend“ predstavljenje rad „Innovation in the production and marketing of local breed products, path to long-term sustainability“  (Ivanković i sur.).

ČETVRTA ISTRAŽIVAČKA RADIONICA 28.06.2023. Tema - senzorna analiza mesa

Projektna radionica o senzornoj analizi mesa održana je 28.06.2023. a program radionice bio je slijedeći: okupljanje sudionika i osvrt na istraživački projekt; ponavljanje o senzorskoj analizi mesa; pregled literature i izbor načina pripreme uzoraka mesa; definiranje svojstava i definiranje krajnosti svojstava mesa; kušanje različito pripremljenih uzoraka mesa; završna rasprava. Zaključno, definiran je konačni plan senzorne analize mesa koji će biti održan u jesen 2023. godine.

GLAS ISTRE - AZRRI u velikom HRZZ projketu (04.03.2023.)

Agencija za ruralni razvoj Istre iz Pazina sudionik je projekta "Genetske, gospodarske i društvene interakcije programa očuvanja lokalnih pasmina" koji je odabrala Hrvatska zaklada za znanost, a vodi ga Agronomski fakultet u Zagrebu, uz partnere: Hrvatsku agenciju za poljoprivredu i hranu, Sveučilište u Padovi i spomenuti AZRRI. Istraživanje obuhvaća izvorne hrvatske pasmine: istarsko govedo, istarskog magarca, te hrvatskog posavca, bušu i primorsko-dinarskog magarca.


Cijeli članak možete pročitati na ovoj poveznici

Anketiranje dionika lokalne uprave u Ličko-senjskoj županiji te čelnika Udruge uzgajivača Buše 

Dana 13. veljače 2023. istraživački tim s Sveučilišta u Zagrebu predvođen prof. dr. sc. Marijom Cerjak obavilo je više intervjua s dionicima lokalne uprave Ličko-Senjske županije. Župan Ličko-Senjske županije Ernest Petry obrazložio je stavove županije naspram očuvanja izvornih pasmina na području Like. Ana Rukavina – Stilinović, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, pomorsko dobro i promet također je primila istraživački tim. Slijedili su intervjui s više dionika koji neposredno sudjeluju u programu očuvanja Buše na području Like, Robertom ČačićemBarišom Dajanovićem (potpredsjednikom Udruge uzgajivača Buše), Antom Franjićem (tajnikom Udruge uzgajivača Buše). 

Predstavljanje rezultata projekta Udruzi uzgajivača istarskog magarca "Istarski tovar" (Juršići, 9.3.2023.) 

Dana 9. ožujka 2023. godine voditelj istraživačkog projekta prof.dr.sc. Ante Ivanković je u mjestu Juršići predstavio uzgajivačima istarskog magarca (Istarski tovar) rezultate genetskih analiza populacije istarskog magarca. Pojasnio je aktualno stanje populacije, trendove u strukturi populacije te izazove koji predstoje. Izlaganje je pobudilo značajan interes uzgajivača te se razvila konstruktivna rasprava. Uzgajivači su zadovoljni činjenicom da su njihove životinje obuhvaćene znanstvenom studijom. Pokazali su interes i za pokazatelje kakvoće mlijeka i mesa magaraca, što će biti predstavljeno u jednoj od narednih radionica.  

Anketiranje dionika lokalne uprave Istarske županije (18. i 19. siječnja 2023.)

Dana 18. i 19. siječnja 2023. istraživački tim Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu predvođen prof. dr. sc. Marijom Cerjak obavilo je više intervjua s dionicima lokalne uprave Istarske županije. Intervjui su učinjeni s više dionika lokalne uprave. Tulio Demetlika (zamjenik župana Istarske županije) izložio je promišljanja lokalne uprave o pitanjima vezanim za očuvanje istarskih izvornih pasmina. O istovjetnim pitanjima svoje stavove iznio je Ezio Pinzan (pročelnik Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodno gospodarstvo Istarske županije), Denis Ivošević (Turistička zajednica Istarske županije), David Skoko (kuhar i promotor), Igor Merlić (direktor AZRRI-a) te Zoran Kalčić (mesar iz Vrsara).

Radni sastanak istraživačke grupe

Prvi radni sastanak istraživačkog tima održan je 16. siječnja 2021. godine uz pomoć Zoom poveznice. Istraživači tim upoznat je sa planiranima aktivnostima. 

Obilazak uzgoja Hrvatskog posavca

U ožujku 2021. provodi se obilazak uzgojnog područja hrvatskog posavca. Pri obilasku provode se predviđena mjerenja i prikupljanje potrebnih podataka.