10

Genetske, gospodarske i društvene interakcije programa
očuvanja lokalnih pasmina

Znanstveni projekt - HRZZ IP-2020-02-4860

UVODNA PROMIŠLJANJA

Polazišta za projekt 

METODE ISTRAŽIVANJA

Mjerenja, ankete....

CILJEVI PROJEKTA

Ciljevi projekta su:

OČEKIVANA POSTIGNUĆA

Očekivana postignuća su:

Institucija - nositelj istraživačkog projekta:

Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet (http://www.agr.unizg.hr/)

Institucije - suradnici na istraživačkom projektu:

Sveučilište u Zagrebu Veterinarski fakultet (https://www.vef.unizg.hr/)
Universita degle Studi di Padova - DAFNAE (https://www.dafnae.unipd.it/)
Agencija za ruralni razvoj Istre (http://www.azrri.hr/)

Institucije - potpora istraživačkom projektu:

Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu (https://www.hapih.hr/)
Ministarstvo poljoprivrede - Uprava za stočarstvo i kvalitetu hrane 
Središnji savez uzgajivača konja hrvatski posavac (http://www.sshp.hr/) Udruga uzgajivača buše; Savez uzgajivača istarskog goveda